Services

- Your Partner in the Nordics

Link to the Nordics

Business Connections via NordPart

NordPart assists foreign companies to enter and develop the Nordic market in a structured way in consecutive phases, each with a defined output. The normal process is:

 

 

A. Identification of Business Opportunities

 

B. Contacting Potential Partners/customers

 

C. Arranging face-to-face Meetings

 

D. Follow up and Development

 

More details here

 

Current special opportunities, see here

 

Info about Sweden and the Nordics here

Link to Europe

Business Connections via NordPart

NordPart assisterar svenska företag att etablera sig och utvecklas internationellt. Det görs i samarbete med partner i respektive land på ett strukturerat sätt i etapper, där varje etapp har ett definierat mål och kan beslutas separat.

 

A. Kundanalys och mål

 

B. Identifiering av affärsmöjligheter i X-land

 

C. Framtagning av besöksprogram - i X-land

 

D. Uppföljning och utveckling i X-land

 

Mera detaljer här

Copyright © All Rights Reserved