Link to Europe

- Your Partner in the Nordics

Link to Europe

NordPart assisterar svenska företag att etablera sig och utvecklas internationellt. Det görs i samarbete med internationell partner, på ett strukturerat sätt i etapper, där varje etapp har ett definierat mål och kan beslutas separat. Pkt A görs av NordPart, pkt B-D görs av partner i respektive land

 

 

A. Kundanalys och mål

 

1. Dokumentation av kundprofil

 

2. Identifiering av unika konkurrensfördelar - USP

 

3. Definition av mål

 

4. Framtagning av strategi

 

 

B. Identifiering av affärsmöjligheter i X-land

 

1. Analys av kundens erbjudanden, krav och mål

 

2. Marknadsanalys, identifiering av potentiella partner/kunder

 

3. Kontakter med beslutsfattare vid dessa företag

 

4. Rekommendation av vilka kunder som bör besökas och framtagning av kort profil för varje rekommenderat företag

 

 

C. Framtagning av besöksprogram - i X-land

 

1. Bokning av möten med rekommenderade företag

 

2. Framtagning av besöksprogram med reserekommendationer

 

3. Assistans i förberedelsen av mötena

 

 

D. Uppföljning och utveckling i X-land

 

1. Deltagande i mötena som stöd

 

2. Uppföljning av mötena och utveckling av relationen mellan kund och potentiella partner.

 

Kontakta oss för mera information

 

Copyright © All Rights Reserved