Link to the Nordics

Business Connections via NordPart

NordPart assists foreign companies to enter and develop the Nordic market in a structured way  in consecutive phases, each with a defined output. The normal process is:A. Identification of  Business Opportunities


B.  Contacting Potential Partners/customers


C. Arranging  face-to-face Meetings


D.  Follow up and Development


More details here


Info about Sweden and the Nordics here

     

Link to Europe

Business Connections via NordPart

NordPart assisterar svenska företag att etablera sig och utvecklas internationellt. Det görs i samarbete med partner i respektive land på ett strukturerat sätt i etapper, där varje etapp har ett definierat mål och kan beslutas separat.


 

A. Kundanalys och mål                             


B. Identifiering av affärsmöjligheter  i X-land       


C. Framtagning av besöksprogram - i X-land


D. Uppföljning och utveckling i X-land             


Mera detaljer här