Link to Europe

NordPart assisterar svenska företag att etablera sig och utvecklas internationellt. Det görs i samarbete med internationell partner, på ett strukturerat sätt i etapper, där varje etapp har ett definierat mål och kan beslutas separat. Pkt A görs av NordPart, pkt B-D görs av partner i respektive land


 


A. Kundanalys och mål                             


1.   Dokumentation av kundprofil


2.   Identifiering av unika konkurrensfördelar - USP


3.   Definition av mål


4.   Framtagning av strategi


 


B. Identifiering av affärsmöjligheter  i X-land       


1. Analys av kundens erbjudanden, krav och mål


2. Marknadsanalys, identifiering av potentiella partner/kunder


3. Kontakter med beslutsfattare vid dessa företag


4. Rekommendation av vilka kunder som bör besökas och framtagning av     kort  profil för varje rekommenderat företag


 


C. Framtagning av besöksprogram - i X-land


1. Bokning av möten med rekommenderade företag


2. Framtagning av besöksprogram med reserekommendationer


3. Assistans i förberedelsen av mötena


 


D. Uppföljning och utveckling i X-land             


1. Deltagande i mötena som stöd


2. Uppföljning av mötena och utveckling av relationen mellan kund och  potentiella partner.


Kontakta oss för mera information